T: 0252-416866
E: info@vannoortenverkerk.nl
AF erkend

woonhuis haarlemmermeer

Deze site maakt gebruik van javascript. Activeer het!

Onderhoudsplan schilderwerk

Vannoort&verkerk.bv. wil zorgdragen voor het het totale onderhoud van uw onroerend goed. Wij stellen een onderhoudsplan op wat volledig in overeenstemming is met uw wensen met betrekking tot uw vastgoed. U wilt toch immers ook dat uw complex , object of pand er niet alleen goed uitziet, maar daarnaast ook nog optimaal in conditie blijft? Door een uitgebalanceerd onderhoudsplan te maken met duidelijke resultaten en termijnen heeft u de kosten onder controle en een complex, pand, VVE van niveau. Belangrijkste criteria voor het planmatig onderhoud zijn:

  1. Opsporen en wegnemen van de oorzaken van gebreken.
  2. Vroegtijdig herstel van gebreken.
  3. Verfsystemen aangepast aan de situatie; met name de toestand van de ondergrond en de aard van het object.
  4. Tijdig aanbrengen van een goed hechtende, duurzame nieuwe verflaag, voordat de oude lagen door te sterke verwering geheel moeten worden verwijderd.
  5. Door toepassing van duurzame producten een zo hoog mogelijk rendement halen uit elke verflaag .In de in het advies opgenomen onderhoudsschema’s, worden gemiddelden gehanteerd, voor de meest voorkomende gevallen. Ze kunnen van jaar tot jaar worden aangepast aan de staat waarin het schilderwerk verkeert en worden beïnvloed door:
  • ligging ten opzichte van de zon;
  • invloed van regen en wind;
  • kwaliteit van de ondergrond;
  • methode van beglazing;